Минимални надници – България

Това е архивирана минимална заплата
  • Минималните ставки на заплатите в таблицата са в Лев България (лв).
  • Сумите са преди данъци.

Минимална заплата на месец Минимална заплата на час
Национална минимална работна заплата
Минималните заплати презБългария в сила от 1 януари 2019 г.. Минималните заплати презБългария в сила до 31 декември 2019 г.. Последно актуализирана информация за тази страница 27.03.19 г.
560,00 лв. 3,37 лв.

Повече информация можете да намерите на адрес

loading...
Loading...