Живот и работа по време на пандемията на Коронавирус

Коронавирусни изследвания и глобален WageIndicator

Фондация WageIndicator и свързаните с нея изследователи биха искали да попълните нашето проучване за живота и работата по време на пандемията на Коронавирус. Ежедневните резултати от това проучване могат да бъдат намерени в нашите карти и графики.

Коронавирусна криза: Какви са вашите права по отношение на отпуск по болест, здраве и безопасност и социална сигурност?

Коронавирусната криза създава предизвикателства както за работодателите, така и за служителите. Проверете внимателно какви са вашите права, за да можете да се върнете върху тях, ако е необходимо.

Responsibility?

WageIndicator Foundation е отговорен за съдържанието на проучването и ежедневно актуализираните карти и графики, доколкото е разумно. Тази страница се поддържа от Moiatazaplata.org и Фондация WageIndicator.

Опровержение.

Сродни обекти

loading...
Loading...