Агенти на недвижими имоти и управление на собственост

Задачи

 • Получават информация за имоти, обявени за продажба или даване под наем, подробности за условията на собствениците и нуждите на бъдещи купувачи или наематели
 • Организират огледи на недвижими имоти за продажба или даване под наем или дават разяснения за договорните условия
 • Подпомагат преговори с наематели и наемодатели за наеми
 • Съставят споразумения за продажба и даване под наем, изготвят оценки
 • Уреждат подписване на споразумения за даване под наем и прех- върляне на право на собственост
 • Събират наеми и други задължения от името на собственика, про- веряват имоти преди, по време и след наемане
 • Осигуряват служители за извършване на поддържане и ремонт на недвижими имоти

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...