База от данни за колективни споразумения

Колективни споразумения в България

Тук са публикувани избрани колективни споразумения от България. Можете да откриете оригиналните текстове, да ги четете и да навигирате към отделни глави и статии, според темата, която ви интересува.
Когато кликнете върху колективно споразумение, се отваря страница: вляво е пълният текст, а в дясната колонка ще откриете обобщение на наредбите по колективното споразумение.
Профсъюзи и работодатели от България допринесоха за събирането на тези колективни споразумения. Публикациите са разработени от фондация WageIndicator и университета Дар ес Салаам. Свържете се с нас..

Сравнявайте статии от Колективните споразумения от България по сектор, тема и държава

Колективни споразумения - Секторно/Много работодатели - Пълен текст

Колективни споразумения - Компания/Един работодател - Пълен текст

loading...
Loading...