Кърмене

Кърмене

Работничката има право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час два пъти дневно или с нейно съгласие по 2 часа наведнъж.  Когато работничката е майка на  близнаци или недоносено дете, размерът на отпуска е 3 часа дневно до навършване на 8-месечна възраст на детето.  Когато работничката работи при намален работен ден от 7  часа, отпускът за кърмене на детето е 1 час (два часа в случай на близнаци или преждевременно дете).

След навършване на 8-месечна възраст на детето този отпуск е по 1 час дневно (два часа в случай на близнаци или преждевременно родено дете)  и се разрешава на работничката  по преценка на здравните органи, ако това е необходимо за здравето на детето.

Отпуск да кърмене се полага също така и  на осиновителка, и на майка на заварено дете. Отпускът за кърмене се заплаща от работодателя.

източници: §166 на Кодекса на труда 1986, изменен през 2014 г.

loading...
Loading...