Минимални надници – България

  • Валиден в Февруари 2020
  • Минималните ставки на заплатите в таблицата са в Лев България (лв).
  • Сумите са преди данъци.

Минимална заплата на месец Минимална заплата на час
Национална минимална работна заплата
Минималните заплати презБългария в сила от 01-01-2020 до 31-12-2020.
610,00 лв. 3,66 лв.

Работни часове

  • Посочени дни на седмица: 5.0
  • Посочени часове на седмица: 40
  • Нормалното работно време е 8 часа на ден и 5 дни в седмицата.

Дефиниции

В България има минимална заплата, определена от правителството и никой работник в България не може да получава по-малко от този задължителен минимален размер на заплатата.
Работодателите в България, които не плащат Минималната заплата, могат да подлежат на наказание от правителството на България.

Повече информация можете да намерите на адрес

Архивни минимални заплати

loading...
Loading...