Проверете вашата заплата

Задачи

 • Спазват нормативни правила и разпоредби в определен вид спорт
 • Участват в тренировъчни процеси за поддържане на необходимото спортно-техническо ниво
 • Състезаване в спортни събития
 • Оценяват конкуренти и условия на места за провеждане на спортни прояви
 • Поддържат задълбочени познания в определен вид спорт
 • Участват в мероприятия за популяризиране на спорта, дават ин- тервюта за медии
 • Съветват се с треньори за вземане на стратегически решения
 • Участват в спортни състезания

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...