Проверете вашата заплата

Задачи

 • Провеждат слухови и говорни тестове или изследване чрез използ ване на специални диагностични инструменти и оборудване, интер- претират резултатите от тях, заедно с друга медицинска, социална или поведенческа диагностична информация с цел определяне подходящи курсове на лечение
 • Планират и провеждат лечебни програми с цел справяне с физи- чески увреждания, засягащи речта и преглъщането у пациенти
 • Предписват слухови устройства и други помощни средства според нуждите на пациентите и инструктират относно тяхната правилна употреба
 • Съветват семейства, учители или работодатели на хора със слухови и говорни нарушения
 • Оценяват слуха и говора на пациентите с цел определяне естеството на слуховите и комуникативните нарушения
 • Планират, ръководят или участват в програми за консултиране, наблюдение или възстановяване на речта, както и в програми за слухови и комуникативни нарушения
 • Пренасочват пациенти и техните семейства към допълнителни медицински или образователни услуги, ако това е необходимо

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...