Задачи

 • Премахват азбест, прах, разтопени или повредени от пожари повърх- ности на сгради
 • Отстраняват сажди от вентализационни тръби, комини и прилежа- щите им тръби
 • Почистват външни повърхности от камък, тухли, метал или по- добни материали чрез използване на химикали, паро– или пясъ- коструйни съоръжения

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...