Друг помощен административен персонал, некласифициран другаде

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Получава поръчки от клиенти за класифициране на рекламни, пис- мени и редактирани копия, изчислява рекламни тарифи и оформя сметките на клиентите
 • Пише търговска и ведомствена кореспонденция, например отговори на запитвания за информация и помощ, искове за щети, запитвания за кредитиране, оформяне на сметки, рекламации за извършени услуги
 • Помага при подготовката на периодични издания, обяви, реклами, каталози, указатели и други материали за публикуване
 • Изчита вестници, списания, изявления в печата и други публикации за намиране и класиране на интересни за персонала и клиентите статии

  Направете проучване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...