Други здравни специалисти, некласифицирани другаде

Задачи

 • Провеждат разговори и диагностични тестове на пациенти с цел определяне на техния здравен статус и естеството на физическото и умственото увреждане или друг здравословен проблем
 • Разработват и внедряват планове за лечение на наранявания, забо- лявания и други физически или умствени увреждания
 • Оценяват и документират развитието на болестта на пациента по време на лечение и пренасочват пациенти и техните семейства към лекари или други доставчици на здравни услуги с цел предоставяне на специализирани, рехабилитационни или други грижи, ако това е необходимо
 • Препоръчват на хората с увреждания адаптация в къщи, през сво- бодното време, на работа или на училище, за да имат възможност да изпълняват своите ежедневни дейности и задължения
 • Планират и осъществяват терапевтични програми на отделни лица или групи с цел поддържане физическото, когнитивното, емоци- оналното и социалното им функциониране, включително чрез използване на изкуство, занаяти, танци, движения, музика и други развлекателни дейности
 • Определят и предписват лечение при засегнати крака, глезени и други части на тялото вследствие на заболяване или други видове физически увреждания
 • Установяване и предписване на лечение за състояния, засягащи ходилото, глезена и сродни структури на крака, породени от болест, заболяване или друго физическо увреждане, предписване на коригиращи обувки и консултации относно грижата за краката при болестни състояния на ходилата
 • Извършване на леки хирургични процедури, като например на крака и глезени

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...