Задачи

 • Строят беседки, пейки, пътеки, алеи, павирани площи, люлки, на- веси, огради, шадравани, фонтани и други водни съоръжения в градините и парковете
 • Съхраняват и извършват първична обработка на произведената продукция
 • Събират реколтата, преглеждат, почистват, сортират, опаковат и съхраняват продуктите, предназначени за продажба или достав- ка на пазара
 • Рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продаж- би, покупки и транспорт на продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата
 • Подготвят почвата чрез изравняване, обработване, инсталиране и използване на системи за поливане
 • Проверяват състоянието на дърветата и другите растения, откри- ват и третират плевели, паразити и болести, поставят слама про- тив измръзване и разпръскват торове
 • Засаждат дървета, храсти, градински цветя и трева
 • Поддържат сградите, оранжериите и други постройки, оборудва- нето и системите за водоснабдяване
 • Подрязват и подкастрят дървета, храсти и жив плет, поставят опор- ни и защитни колове на дърветата, валират, аерират почвата, косят и поддържат тревни площи
 • Произвеждат фиданки, луковици и семена, отглеждат разсад от се- мена или резници
 • Наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на културите за отглеждане, планират и координират производството
 • Обучават и контролират работниците, заети в производството, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и уволняват работници и изпълнители

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...