Задачи

 • Телефонират, посещават или пишат писма до клиентите с цел съ- биране на пари или уреждане на закъснели плащания
 • Подготвят отчети, включително за събраните суми и водят отчетност и досиета, във връзка със събирането на дългове
 • Издирват и намират длъжници
 • Препоръчват правни действия или прекратяване на услугата, когато плащането не може да бъде получено по друг начин
 • Търсят и събират плащания за благотворителност

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...