Задачи

 • Пускат и спират машини за химическо чистене и пране
 • Гладят облекла на преси и машини за гладене
 • Добавят почистващи и омекотяващи вещества
 • Опаковат изделия и приготвят поръчки за доставка
 • Поставят обработени изделия на рафтове и закачалки за предава- не и доставка
 • Сортират изделия за чистене според вида и цвета на тъканите и из- искваното почистване
 • Проверяват и отстраняват петна от облекла, заменят копчета и извъ- ршват дребни поправки
 • Поставят сортираните изделия в приемни контейнери и на конвей- ери за придвижване до зоните за почистване
 • Зареждат и изпразват перални и сушилни машини

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...