Медицински сестри

Задачи

 • Координират грижите за пациенти в сътрудничество с други здравни и медицински специалисти
 • Изготвят и изпълняват програми за грижи на пациенти в сътрудни- чество с други здравни и медицински специалисти
 • Планират и предоставят персонални грижи и лечение, включително контролират приема на лекарствени продукти и наблюдават реак- цията на организма от лечението
 • Провеждане на проучвания за практики и процедури за сестрински грижи и разпространение на констатации, например чрез научни статии и доклади
 • Провеждат изследвания относно практиките на медицински сестри и изготвят научни статии и доклади
 • Контролират и координират работата на други здравни специалисти и обслужващ персонал
 • Предоставят и събират здравна информация от и на пациенти и семейства относно превенция, лечение и грижи
 • Наблюдават и се грижат за рани, включително извършват превръзки
 • Предоставят сестрински грижи за пациенти в съответствие с мо- дерната медицинска практика и стандарти
 • Контролират и облекчават болките и дискомфорта, изпитвани от пациенти, чрез използване на различни методи, включително болкоуспокояващи лекарствени продукти

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...