Задачи

 • Разрешават работни проблеми, подготвят и представят отчети за извършена дейност и други
 • Подпомагат набиране, събеседване и подбор на персонал
 • Координират, възлагат и проверяват работата на помощния пер- сонал, нает за изпълнение на следните задачи: текстообработка, деловодство, работа с телефонни централи въвеждане на данни, предпечатна подготовка и други общи административни дейности
 • Съставят работни графици и процедури и координират дейности с други работни звена и отдели
 • Оценяват работата на служители и правят съответни препоръки съгласно разпоредби
 • Обучават и инструктират служители по въпроси, свързани с тех- ните служебни задължения, процедури за безопасност и фирмена политика, или организират обучение

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...