Оператори на подемно-транспортни съоръжения

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Обслужват и наблюдават подемно-транспортни съоръжения за то- варене, разтоварване, транспортиране, повдигане и подреждане на стоки и палети на гари, пристанища, складове, фабрики и дру- ги подобни места
 • Поставят повдигащи устройства под, над или до натоварени пале- ти и платформи, осигуряват безопасно транспортиране на матери- али или продукти
 • Преглеждат съоръжения за установяване на износване и повреди
 • Изпълняват рутинна поддръжка на съоръжения
 • Поддържат дневници за извършена работа и повреди на съоръже- ния

  Направете проучване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...