Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство

Задачи

 • Управляват и обслужват теглена от трактор или самозадвижваща се специализирана селскостопанска техника за оране, сеене, торе- не, обработване и прибиране на реколтата
 • Управляват и обслужват теглена от трактор или самозадвижваща се специализирана горска техника за разчистване на почвата, за- саждене, прибиране на реколтата, превозване на трупи и дървен материал или извършване на други горски дейности
 • Подготвят и позиционират съоръженията за работа
 • Нагласят скоростта, височината и дълбочината на работа
 • Работят със съоръжения за поддържане, повдигане и отрязване на дървета
 • Работят с устройства за повдигане, завързване, разделяне и со- ртиране на дървета и трупи, устройства за кастрене и разцепва- не на трупите
 • Захранват с дървета машини за обелване на кората, изрязване на клоните нарязване на трупи, подреждане на купове и товарене на камиони
 • Обслужват машини и извършват незначителни ремонти

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...