Задачи

 • Координират и контролират оператори, машинни оператори и други работници
 • Включват и изключват производствени системи при спешни случаи или по график
 • Поддържат производствени дневници, подготвят производствени и други отчети
 • Осигуряват и организират обучение за членове на производствени екипи
 • Наблюдават компютърни данни, видеомонитори и измерителни уреди за проверяване на условията за протичане на отделни процеси и при необходимост извършват регулиране
 • Управляват многостепенни обработващи машини за шлифоване, сепариране, филтриране, стопяване, спичане, синтеруване, рафи- ниране или друго обработване на метали
 • Координират и наблюдават от централни контролни зали отделни етапи на обработване на метали чрез контролни панели, компю- търни терминали или други системи за контрол

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...