Проверете вашата заплата

Задачи

 • Консултират клиенти при избор и поддържане на очила и рамки, контактни лещи и други оптични устройства
 • Проверяват готови оптични устройства за съответствие с ориги- нални рецепти, извършват допълнителна настройка според инди- видуални изисквания на клиенти
 • Преглеждат клиенти за напасване на очила и други оптични устрой- ства
 • Разчитат рецепти предписани от лекари, изготвят поръчки за оптич- ни лаборатории за изработка на очила, контактни лещи и други оптични устройства

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...