Пчелари и бубари

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на видовете за отглеждане, планират и координират производството
 • Купуват и отглеждат насекоми, доставят храни и други материали
 • Селектират, отглеждат и се грижат за насекомите и събират техни- те продукти
 • Наемат или инвестират в сгради, поддържат и почистват постройки, машини, оборудване и съоръжения
 • Съхраняват и извършват първична обработка на произведената продукция
 • Уреждат продажби, покупки и транспорт на произведените про- дукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността на фермата
 • Обучават и контролират работниците, заети в производството, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и уволняват работници и изпълнители

  Направете проучване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...