Проверете вашата заплата

Задачи

 • Сравнява корекции на текстове и други подобни материали, подгот- вени за разпечатване, с оригиналния материал, коригира грешки и маркира текстове за разпечатване в съответствие с установени правила
 • Кодира информация и класифицира информация по кодове за целите на обработката на данни
 • Адресира циркулярни писма и пликове на ръка
 • Сортира документи и ги подрежда по страници
 • Сортира формуляри и ги обозначава с идентификационни номера

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...