Помощник-медицински сестри

Задачи

 • Осигуряване на сестрински грижи, индивидуално медицинско обслужване и лечение, здравни съвети към пациентите според планираните грижи, установени от здравните специалисти
 • Предоставяне на лекарства и други лечения на пациенти, наблюдение на състоянието на пациентите и реакциите им към лечението, насочване на пациентите и техните семейства към здравен специалист за специализирани грижи в случай на необходимост
 • Почистване на рани и прилагане на хирургически превръзки
 • Актуализиране на информацията за състоянието на пациентите и получените лечения в системите за водене на отчетност
 • Подпомагане при планиране и управление на грижите за индивидуалните пациенти
 • Подпомагане при оказване на първа помощ при спешни случаи

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...