Задачи

 • Препращат пациенти и обменят информация с други здравни спе- циалисти за осигуряване на комплексни и последователни грижи
 • Съветват пациенти, семейства и общности по теми, свързани със здраве, хранене, хигиена, здравословен начин на живот за поддър- жане и подобряване на здравословното състояние
 • Предоставят грижи и лечение на физически травми като наместване и лечение на фрактури чрез използване на традиционни методи за физически манипулации и билкови лечения
 • Предоставят грижи и лечение на физически травми като наместване и лечение на фрактури чрез използване на традиционни методи за физически манипулации и билкови лечения
 • Преглеждат пациенти, разговарят с тях и техните семейства за оп- ределяне на здравен статус и характер на физически или умствени увреждания, заболявания или други оплаквания
 • Препоръчват и осигуряват грижи и лечение на болести и други оплаквания като използват традиционни техники и лекарства, например физически манипулации и упражнения, пускане на кръв, използване на препарати от билки, растения, насекоми и животински екстракти

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...