Приложни специалисти във физическите и техническите науки, некласифицирани другаде

Задачи

 • Подпомагат определяне на потенциални опасности и въвеждат процедури и планове за безопасност
 • Подпомагат инженери при разработване на съоръжения за опазване на околна среда
 • Модифицират и тестват оборудване и съоръжения за превенция, контрол и опазване на околна среда
 • Събират информация и осигуряват техническа помощ, свързана с: ефективно, безопасно и икономически рентабилно използване на работна ръка, материали и оборудване методи на работа, последо- вателност на операции и контрол на тяхното изпълнение ефективно оборудване на съоръжения или предприятия
 • Подпомагат инженери при тестване и проектиране на роботи

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...