Задачи

 • Настройват, управляват и регулират компютъризирано или роботи- зирано оборудване за рязане на стъкло
 • Преглеждат, претеглят и измерват произведени изделия за провер- ка на съответствие с технически спецификации като използват ми- крометри, шублери, лупи и линии
 • Преглеждат изделия от стъкло и готова продукция, отбелязват или отстраняват изделия с дефекти като петна, драскотини, шупли или пукнатини
 • Поставят шаблони или рисунки върху стъкло, измерват размери, маркират линии на отрези и режат като използват инструменти за рязане на стъкло
 • Пренасят рисунки за отделно оцветявани части от шаблони като използват шаблонна хартия и специални писци за стъкло
 • Духат и огъват стъкло със специални форми за изработване на ла- бораторна стъклария като колби, реторти и пипети
 • Наблюдават измерителни уреди, компютърни системи и видеомо- нитори за проверка на определени условия за обработка и при не- обходимост извършват настройки
 • Режат, оформят и шлифоват оптично и друго стъкло с определени размери и тегло за отливане на лещи и за стъкла за часовници
 • Нанасят сребърни разтвори върху стъкло за получаване на огледа- ла като използват пистолети за пръскане
 • Преглеждат поръчки за определяне на размери, места за рязане и броя отрези
 • Регулират температури на пещи според вида на обработваното стъкло
 • Шлифоват и полират изделия от стъкло за отстраняване на дефек- ти или за подготовка на повърхности за по-нататъшни довърши- телни работи, заглаждат и полират остри ръбове като използват по- лировъчни ремъци или колела
 • Нагряват стъкло до пластично състояние като използват газов пламък или пещи и непрекъснато завъртат стъклото за равномерно нагряване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...