Работници в растениевъдни стопанства

Задачи

 • Сортират и опаковат произведената продукция в контейнери
 • Товарят и разтоварват продукти
 • Извършват дребни ремонти на постройки и огради
 • Ръчно засаждат и прибират зърнени растения, като ориз
 • Поливат, прореждат и плевят на ръка или с ръчни инструменти
 • Копаят и прекопават, за да почистят напоителни канали или за други цели
 • Събират плодове, ядки, зеленчуци и други растения
 • Събират, подреждат на купи и товарят слама, сено и подобни ма- териали

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...