Религиозни служители

Задачи

 • Занимават се с религиозна работа
 • Проповядват и разпространяват религиозни учения
 • Подпомагат обществени богослужения и религиозни ритуали
 • Предоставят религиозно образование, духовно напътствие и нрав- ствена подкрепа на отделни лица и общности
 • Организират и участват в програми за осигуряване на храна, облекло и подслон за нуждаещите се
 • Съветват общности и отделни лица по въпроси за правилно пове- дение и вяра за запазване и подобряване на бита

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...