Специалисти по управленски политики

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Поддържат връзка и се консултират с програмни администратори и други заинтересовани страни, за да се идентифицират нуждите от различни политики
 • Разглеждат съществуващите политики и законодателство с цел идентифициране на разпоредби, които са морално остарели или невалидни
 • Проучват социални, икономически и промишлени тенденции, как- то и потребителските очаквания към предоставяните програми и системи
 • Формулират и анализират различни възможности за политики, изготвят документи и препоръки относно промени и съветват по предложени варианти
 • Оценяват влиянието, финансовите последици и взаимодействието с други програми, както и политическата и административната осъществимост на политиките
 • Провеждат оценка на риска и разработват съответните решения
 • Преразглеждат дейности и програми, за да се осигури съгласуваност с политиките на организацията

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...