Задачи

 • Координират и контролират дейности на подизпълнители, неква- лифицирани и други работници
 • Монтират носещите покривни конструкции и материали
 • Изграждат конструкции, поддържащи покрива, строят и покриват стените с подходящи материали
 • Подготвят земната повърхност за изграждане на сгради или дру- ги конструкции
 • Поддържат и ремонтират съществуващи конструкции
 • Организират извършване от подизпълнители на специализирани строителни дейности като зидане, боядисване, изграждане на во- допроводни и електрически инсталации
 • Изграждат и подравняват подови повърхности

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...