Задачи

 • Тестват електрически системи, оборудване и компоненти за откри- ване на рискове, дефекти и необходимостта от настройване
 • Измерват и полагат инсталации
 • Разчитат чертежи, диаграми и спецификации за изграждане на електрически инсталации
 • Поставят и инсталират електрически табла
 • Инсталират, поддържат и ремонтират електрически кабелни сис- теми и свързаното с тях оборудване в различни сгради като учи- лища, болници, търговски обекти, жилища и други съоръжения
 • Планират, полагат и инсталират електрически кабели, оборудва- не и устройства съгласно технически спецификации и стандарти
 • Тестват електрически инсталации
 • Избират, режат и свързват проводници и кабели

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...