Задачи

 • Съставят графици за доставки, наблюдават движението, поддър- жат връзки с клиенти и доставчици за решаване на възникващи проблеми
 • Наблюдават разпределение на стоки за продажба и поддържат адекватни стокови наличности
 • Получават информация за изисквания и складови наличности, разработват спецификации за количество и качество на закупени стоки, разходи, дати на доставки и други условия по договори
 • Изготвят оферти, съветват се с доставчици, разглеждат ценови предложения
 • Проучват доклади за състоянието на пазара, търговски периодични издания и рекламни материали за продажба на стоки, посещават търговски изложения, панаири, демонстрационни зали и подобни
 • Разговарят с доставчици, договарят цени, отстъпки, условия за кредитиране и условия за транспортиране
 • Закупуват оборудване, материали или услуги за употреба или за по-нататъшна обработка
 • Избират стоки или продукти, отговарящи на изискванията на фирмите
 • Определят или договарят срокове и условия, дават договори на доставчици или препоръчват договори за закупуване на оборудване, суровини, стоки и услуги, закупуват стоки за препродажба
 • Закупуват стоки за препродажба от фирми за търговия на дребно и едро

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...