Проверете вашата заплата

Задачи

 • Отчитат данните за раждаемостта пред държавни органи с цел спазване на правни и професионални изисквания
 • Провеждат изследвания относно практиките на акушерки, изготвят научни статии и доклади
 • Планиране и провеждане на образователни дейности по акушерство в клинични и амбулаторни условия
 • Консултират жени и семейства и провеждат обществено образо- вателни дейности, свързани със семейно планиране, бременност, раждане, кърмене, хигиена, грижи за новородени и други подобни
 • Следят бременността и раждането, диагностицират усложненията и при необходимост сигнализират на лекар по акушерство и ги- некология
 • Следят здравния статус на новородени, диагностицират усложне- нията и при необходимост сигнализират на лекар по неонатология
 • Предоставят акушерски грижи и помощ за майки и новородени преди, по време и след бременност и раждане в съответствие със съвременните практики и стандарти за акушерство
 • Контролират и облекчават болките и дискомфорта, изпитвани от пациентки чрез използване на различни методи, включително болкоуспокояващи лекарствени продукти

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...