Задачи

 • Получаване на разрешение или лиценз, в случай на необходимост, за продажба на храни и напитки на улицата или на обществено място
 • Товарят и разтоварват, бутайки, с педали или на ръка колички, плат- форми, подноси или кошници за донасяне на храните и напитките на желаните места на улици или на обществени места
 • Приготвят, предварително или на място, храни и напитки за про- дажба
 • Предлагат и продават храни и напитки, приемат плащания
 • Получават храни и напитки за продажба

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...