Анализатори по управление и организация

Задачи

 • Подпомагат и насърчават установяването на цели, стратегии и планове, предназначени да задоволят потребителските нужди и ефективното използване на ресурсите на организацията
 • Анализират и оценяват текущи системи и структури
 • Обсъждат текущи системи с персонала и наблюдават системи на всички организационни нива
 • Насочват клиенти към по-ефективно решаване на организационни проблеми
 • Предприемат и разглеждат работни проучвания чрез анализиране на съществуващи и предложени методи и процедури, като адми- нистративни и чиновнически процедури
 • Отчитат и анализират работата на организацията, графики, отчети, доклади, ръководства и длъжностни характеристики
 • Изготвят и предлагат за ревизиране методи и процедури, промени в работните потоци, предифиниране на длъжностни характеристики и решаване на организационни проблеми
 • Помагат при внедряване на одобрени препоръки, издаване на реви- зирани инструкции и процедурни ръководства, както и изготвяне на други документи
 • Преразглеждат оперативни процедури и съветват относно откло- нения от процедурите и стандартите

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...