Задачи

 • Обработват внасянето и тегленето на пари в брой от страна на кли- ентите, чекове, преводи, сметки, плащания с кредитни карти, пла- тежни нареждания, джиросани чекове и други банкови транзакции
 • Обменят пари в брой от една валута в друга по искане на клиентите
 • Плащат сметки и извършват парични преводи от името на клиен- тите
 • Кредитират и дебитират сметки на клиенти
 • Получават поща, продават пощенски марки и извършват други пощенски операции на гише, като например плащания на сметки, парични преводи и други подобни
 • Записват всички финансови транзакции и ги сверяват с паричното салдо

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...