Библиотекари

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Издава и получава библиотечни книги и други материали
 • Подрежда книги и други библиотечни материали
 • Извършва спомагателни административни дейности, включително поддържа ръчна и електронна картотека, текстообработка и писане на компютър при необходимост
 • Поддържа абонаменти за периодични издания
 • Помага на потребителите при намиране на основни библиотечни материали и заема книги от други библиотеки
 • Поддържа библиотечна документация, свързана с придобиване, издаване и връщане на книги и други материали

  Направете проучване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...