Задачи

 • Управляват, контролират и оценяват работата на професио­ нален,технически, помощен, административен и обслужващ персонал
 • Контролират и оценяват ресурсите, необходими за предоставянето на услуги
 • Разработват, внедряват и контролират процедури, политики и ра- ботни стандарти за персонала
 • Координират сътрудничеството с други структури, работещи в подобни области
 • Управляват бюджети, контролират разходите и осигуряват ефек- тивно използване на ресурсите
 • Контролират подбора, обучението и работата на персонала
 • Управляват, планират и координират предоставянето на услуги
 • Осигуряват цялостно управление и ръководят предоставянето на настаняване и персонални грижи за възрастни хора
 • Управляват административни дейности, като бюджетно планиране, изготвяне на отчети и контролиране на разходи за консумативи, оборудване и услуги

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...