Проверете вашата заплата

Задачи

 • Изготвят научни статии и доклади
 • Изготвят ръководства, он-лайн и интерактивна търсачка, които улесняват заемането на книги и достъпа на потребителите до биб- лиотекарските материали
 • Подреждат, организират и поддържат систематични колекции от книги, периодични издания или други печатни издания, аудио- визуални и дигитално записани материали
 • Разработват и внедряват схеми и концептуални модели за складира- не, организиране, класифициране и възстановяване на информация
 • Провеждат проучвания и анализират промени в библиотеката и информационното обслужване в съответствие с потребителските нужди
 • Обработват материали и предоставят информация на бизнес и други потребители от дадена колекция или от библиотекарските и информационни мрежови системи
 • Ръководят процеса по заемане на книги, управляват библиотекарска техника, оборудване и информационни мрежи
 • Подбират и препоръчват книги и други видове печатни издания, аудио-визуално или дигитално записани материали
 • Организират, класифицират и каталогизират библиотечни мате- риали

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...