Чертожници

Задачи

 • Подготвят и коригират работни чертежи от скици и спецификации, изготвени от инженери и дизайнери за производство, инсталиране и изграждане на съоръжения и оборудване или за строителство, модифициране, поддържане и ремонт на сгради, язовири, мостове, пътища и други архитектурни и строителни проекти
 • Работят с компютърно оборудване за създаване, модифициране и възпроизвеждане на работни чертежи върху хартия и за дигитално представяне
 • Работят със специално оборудване за пренасяне на работни чер- тежи, карти и други подобни от хартиени на цифрови носители
 • Подготвят и коригират чертежи и схеми за справочници, брошури и технически ръководства за сглобяване, монтириране, поддържане и ремонт на машини, съоръжения и оборудване
 • Копират чертежи и рисунки върху камък или метални плоскости за отпечатване
 • Подготвят електрически схеми, диаграми и планове на чертежи за производство, инсталиране и ремонт на електрическо оборудване във фабрики, електроцентрали и сгради
 • Създават подробни работни диаграми, съдържащи размери, мето- ди на свързване и подобна техническа информация за машини и механични устройства
 • Организират възпроизвеждане на готови чертежи за използване като работни

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...