Картографи и земемери

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Проектират, съставят и преглеждат карти и схеми, използвайки снимки от въздуха и други снимки, спътникови изображения, до- кументи и данни от изследвания, съществуващи карти и регистри, доклади и статистически данни
 • Съветват и се консултират с други специалисти
 • Изучават и консултират относно технически, естетически и иконо- мически аспекти при производството на карти
 • Планират и провеждат изследвания чрез фотографиране от въздуха
 • Провеждат проучвания и разработват системи за изследване и фотограметрично измерване, кадастрални системи и системи, съдържащи информация за релефа
 • Проучват, измерват и описват земните слоеве, мини, подземни форми, морски, речни и езерни дъна
 • Изготвят графики и карти за използване при определяне на плава- телни води и канали, както и при планирането и изграждането на морски съоръжения
 • Наблюдават точно характера на местността и записват данните от изследването в цифров вид

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...