Задачи

 • Събират и анализират данни за икономически, юридически, по- литически, културни, демографски, социологически, физически и екологични фактори, влияещи върху използването на земята
 • Преразглеждат и оценяват доклади за влиянието върху околната среда
 • Планират и координират развитието на градските райони
 • Планират и консултират относно определянето на маршрутите и контрола на движението по пътищата и обществения транспорт, както и системи за ефективност и безопасност
 • Консултират държавни и местни органи и предприятия относно въпроси и предложения, свързани с градското и регионалното планиране
 • Преговарят с държавни и местни органи и специалисти от областта на архитектурата, планирането, социалните науки, екологията и законодателството
 • Планиране и координиране на застрояването на земните площи за паркове, училища, институции, летища, пътища и свързани с тях проекти, както и за търговски, промишлени и жилищни обекти
 • Разработват и препоръчват използването и експлоатирането на земята и представят описателни и графични планове, програми и проекти на групи и отделни лица

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...