Проверете вашата заплата

Задачи

 • Установяват необходимите контакти, за да осигурят изпълнението на проекта относно стил, цена, срокове и съответствие със зако- нодателството
 • Осигуряват информация за дизайна, материали и срокове за строеж
 • Идентифицират и намират най-доброто решение относно функ- ционалността и интериора на сградите и изготвят необходимите проекти, чертежи и планове
 • Разработват или усъвършенстват архитектурни теории и методи
 • Изготвят проектна документация, включително скици и чертежи и интегрират структурни, механични и естетически елементи към окончателния архитектурен проект
 • Изготвят спецификации и договорни документи, предназначени за строители и изготвят оферти от името на клиентите
 • Съветват и се консултират с други специалисти
 • Контролират строителни или възстановителни работи за осигурява- не на съответствие със спецификациите и стандартите за качество
 • Инспектират строителни обекти и консултират клиенти, ръководи- тели и други заинтересовани лица за определяне на вида, стила и размера на проектираните сгради и измененията на съществуващи сгради

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...