Задачи

 • Изследват и анализират пространствени, функционални, ефективни, безопасни и естетически изисквания
 • Определят целите и изискванията на дизайна чрез кратка консул- тация с клиенти и заинтересовани страни
 • Изготвят скици, чертежи, илюстрации и планове за предаване на концепции на дизайна
 • Избират, определят и препоръчват функционални и естетични ма- териали, мебели и изделия за интериорно оформление
 • Формулират концепции за интериорен дизайн
 • Проектират и рисуват театрални декори
 • Разработват проекти и документират избрани проекти за строи- телство
 • Координират интериорно строителство и оформление
 • Договарят дизайнерски решения с клиенти, ръководство, достав- чици и строители
 • Проектират и декорират изложбени витрини и други изложбени пространства за реклама на продукти и услуги

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...