Задачи

 • Набират и правят подбор на лица, търсещи работа
 • Съветват за схеми за професионално обучение
 • Намират служители с подходящи умения и уреждат необходими документи съгласно национални и международни разпоредби и изисквания
 • Осигуряват съответствие между законови изисквания и трудови до- говори, подписват съответни документи
 • Обсъждат с работодатели изискванията към бъдещите служители
 • Намират служители за вакантни позиции, обявени от работодатели срещу възнаграждение, заплащано от работодатели или служители

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...