Задачи

 • Провеждат проучвания и анализират функционалните комуника- ционни изисквания
 • Създават двуизмерни и триизмерни изображения, представящи предмети в движение или илюстриращи процеси чрез използване на компютърна анимация или програми за моделиране
 • Представят дизайнерски решения на клиенти, управителни органи и на персонал, зает с производство и продажби
 • Проектират комплексни графики и анимации за да удовлетворят функционалните, естетическите и творческите изисквания на дизайнерския проект
 • Определят целите и изискванията на дизайна чрез кратка консул- тация с клиенти и заинтересовани страни
 • Подробно описват и документират избрания промишлен дизайн
 • Избират, специфицират или препоръчват функционални и естетични материали и медии за публикуване, доставка или показване
 • Формулират дизайнерски концепции за конкретен обект
 • Контролират или осъществяват създаването на визуален или аудио- визуален продукт в избрана медия
 • Изготвят скици, диаграми, илюстрации и планове за разясняване на дизайнерските концепции

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...