Разработчици на уеб съдържание и мултимедия

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Анализират, проектират и разработват интернет сайтове чрез смес- ване на артистичност и креативност със софтуерно програмиране и скриптови езици, както и взаимодействието с операционната среда
 • Проектират и разработват дигитални анимации, изображения, презентации, игри, аудио и видео клипове и интернет приложения чрез използване на мултимедиен софтуер, инструменти и помощни програми, интерактивни графики и езици за програмиране
 • Комуникират със специалисти по мрежи относно проблеми с уебсъдържанието, като обезопасяване и хостинг на уебсайтове, контролиране и налагане на интернет и уебзащити, потребител- ски достъп, непрекъсваемост на работата, планове за съхранение и възстановяване на уебсъдържание след нежелани инциденти
 • Проектират, разработват и интегрират компютърни кодове с други специализирани входове като снимкови файлове, аудио файлове и скриптови езици, за да бъде разработен и поддържан даден уебсайт
 • Помагат при анализиране, определяне и разработване на интернет стратегии, уеббазирани методологии и планове за развитие

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...