Системни анализатори

Задачи

 • Идентифицират и анализират бизнес процеси, процедури и работни практики
 • Консултират се с клиенти, за да формулират и документират техните изисквания, както и с ръководители за постигане на споразумение относно системните принципи
 • Координират и свързват компютърните системи в рамките на дадена организация, за да се повиши съвместимостта
 • Идентифицират и оценяват степента на неефективност и препоръч- ват оптимални бизнес решения, съветват за системната функцио- налност и режим на работа
 • Поемат отговорност за функционални решения като създаване, адаптиране и изпълнение на планове за тестване на системи
 • Разработват функционални спецификации, използвани от системни разработчици
 • Развиват или модифицират системите с цел подобряване на работ- ния поток или за обслужване на нови цели

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...