Проверете вашата заплата

Задачи

 • Извършват операции по дублиране и възстановяване на данни в мрежови сървъри
 • Разработват, координират, внедряват и наблюдават мерки за си- гурност
 • Създават и модифицират уеб сайтове
 • Разработват и поддържат документи, политики и указания, записват оперативни процедури и системни включвания
 • Анализират и изготвят препоръки за подобряване на ефективността, включително надграждане и придобиване на нови системи
 • Инсталират, наблюдават и подпомагат сигурността и използваем- остта на интернет и интранет сайтови или хардуер или софтуер за мрежови сървъри
 • Предоставят инструкции на клиенти и потребители

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...