Системни администратори

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Поддържат и администрират компютърни мрежи и свързаната с тях компютърна среда, включително компютърен хардуер, системен софтуер, софтуерни приложения и всички видове конфигурации
 • Препоръчват промени с цел подобряване на системи и мрежови конфигурации, както и определят хардуерни или софтуерни изис- квания, свързани с подобни промени
 • Диагностират хардуерни и софтуерни проблеми
 • Извършват дейности по възстановяване на данни след повреди
 • Управляват различни конзоли с цел наблюдение работата на дадена компютърна система или мрежа, както и координират достъпа и използването на съответната компютърна мрежа

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...